לדף הבית

אמנת שירות

סעיפי אמנת השירות הינם עקרונות אשר כל בעל מקצוע אשר מופיע במי זמין מחויב להם

  • עמידה בזמנים : יש לעמוד בשעה אליה התחייבת כלפי הלקוח וכלפי מי זמין
  • אמינות : כל המידע שסיפקת למי זמין נכון ומדויק
  • כבוד הדדי : אני מתחייב להתנהג ללקוח בנימוס, כבוד ומאור פנים
  • הוגנות : יש לגבות מחיר הוגן בהתאם למקובל בתחום ובהתאם למחירון מי זמין
  • שקיפות : יש להסביר ללקוח לפני ביצוע העבודה מה כרוך בה, ומה המחיר הנדרש עבורה. יש ליידע את הלקוח על מחיר החלקים לפני תחילת העבודה. יש לעדכן את הלקוח לכל שינוי מהמוסכם איתו או לחריגה ממחירון מי זמין
  • איכות : יש להקפיד על שימוש בחומרים איכותיים
  • אחריות : יש לעשות את העבודה הנדרשת במלואה במקצועיות ולהעניק אחריות על העבודה לתקופה הסבירה בתחום
  • מחויבות : יש לעמוד בכל ההתחייבויות ללקוח. לשמור על סביבת עבודה נקייה והשארת סביבת עבודה נקייה בתום העבודה