לדף הבית

מי זמין גרר אופנועים - מחירון מקסימלי

תיאור השירות  מחיר
 עלות מינימלית להזמנה 150
 מספר דוגמאות לגרירה (ניתן לגרור מכל מקום לכל מקום)  
 בתוך תל אביב יפו 150
 פתח תקווה  תל אביב 190 ₪
 כפר סבא  תל אביב 240 ₪
 חיפה  תל אביב 590 ₪
 אחסנת אופנוע ללילה 100 ₪
 פריצה / חיתוך מנעול 200 ₪

                                                     

  • כל המחירים הרשומים כוללים מע"מ.
  • בכל סטייה מהמחירון כלפי מעלה ידווח ויסביר בעל המקצוע ללקוח ויקבל את אישורו לפני תחילת ביצוע העבודה.
  • המחירים תקפים כל שעות היום.
  • המחירים עשויים להשתנות, מעת לעת, לפי הנחיות מי זמין.